El 5 de abril de 2024 tuvo lugar la VII Jornada de la Flota de Cerco en el salón de plenos del Concello de Sada, A Coruña. 

En esta ocasión, la jornada técnica se centró en “Buena gestión de las pesquerías por parte de la administración. Aprovechamiento de los recursos pesqueros“.

Inauguración

D. Benito Portela Fernández, Alcalde de Sada.

Dna. Mónica Corrales Rodrigáñez, Directora General de Pesca Sostenible. Secretaria General de Pesca. MAPA.

Dna. Carmen Chamorro, Presidenta de ACERGA.

A lei de pesca sustentable e o axeitado aproveitamento dos recursos pesqueiros: TACS e cuotas de peláxicos na UE.

Dna. Mónica Corrales Rodrigáñez, Directora General de Pesca Sostenible. Secretaria General de Pesca. MAPA.

A EFCA e a explotación sustentable das pesqueiras de pequenos peláxicos.

D. Pedro Galache Valiente, jefe de Unidad de la Agencia Europea de Control de la Pesca.

Estado actual do stock de sardiña en augas de Galicia e Cantábrico.

Dna. Isabel Riveiro Alarcón, investigadora del Instituto Español de Oceanografía de Vigo y coordinadora del stock de sardina en las zonas 8c-9a.

Estrategias de adaptación das pesqueiras de peláxicos ao cambio climático.

D. Guillen Chust, Coordinador de Cambio Global en Ecosistemas Marinos, AZTI.

Clausura.

D. Alfonso Villares Bermúdez, Conselleiro do Mar, Xunta de Galicia.

Dna. Carmen Chamorro, Presidenta de ACERGA.