O cerco é un oficio tradicional que permite o contacto directo coa natureza.

A pesca de cerco é unha actividade sostible e respectuosa co medio ambiente,
que proporciona á sociedade alimentos cun alto valor nutricional.

O cerco é un oficio tradicional que permite o contacto directo coa natureza.

A pesca de cerco é unha actividade sostible e respectuosa co medio ambiente,
que proporciona á sociedade alimentos cun alto valor nutricional.

Rede para promoción do emprego no sector do cerco
Rede para promoción do emprego no sector do cerco

A Asociación de Armadores de Cerco de Galicia – ACERGA – promociona o emprego na flota das súas empresas asociadas, a través desta rede de alto nivel para a creación dun ecosistema de emprego marítimo-pesqueiro, dando resposta á falta de relevo xeracional.

Así, estableceuse contacto e colaboración coas entidades que figuran a continuación co obxecto de definir un Plan de Traballo a longo prazo que permita poñer en valor o oficio no sector do cerco entre a poboación.

Entidades

Entidades

Estas entidades forman parte da rede de alto nivel creada dende ACERGA, como parte do seu Plan de Produción e Comercialización 2021, cofinanciado polo FEMP e pola Xunta de Galicia.

Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira

Centro Nacional de Formación de Bamio

 

Centro Nacional de Formación de Bamio

Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira

Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira

Centro Nacional de Formación de Bamio

O cerco, un xeito de vida
O cerco, un xeito de vida

Os barcos de ACERGA faenan no litoral Cantábrico e costa atlántica de Galicia e norte de Portugal.

Capturan principalmente sardiña, xurel, cabala e bocarte, descargando en porto preto da zona onde realizan a actividade.

As mareas duran arredor de 12 horas comezando pola tarde e rematando ó amencer, de luns a venres.

Cada barco ten aproximadamente 10 tripulantes que traballan na ponte (patrón/a), en cuberta (mariñeiro/a) e na sala de máquinas (mecánico/a).

ACERGA busca tripulantes para os seus barcos, por esa razón crea esta REDE DE EMPREGO.

A continuación, mostrámosche as tarefas que se desenvolven en cada posto de traballo a bordo, e a titulación precisa para acceder a él.

En ACERGA buscamos persoas con espírito entusiasta, formadas para a realización dun traballo de alto nivel e gran responsabilidade: manter a actividade no sector de forma sostible co medio ambiente e contribuír ó suministro de alimentos saudables á poboación.

Membro da tripulación que exerce a súa actividade como tripulante subalterno en buques pesqueiros e non dispoña de titulación específica  habilitante para outras funcións no buque

Requisitos titulación

O título de mariñeiro pescador é obrigatorio para poder exercer como mariñeiro, tanto na máquina coma na cuberta dun buque de pesca.

  • Cumprir dezaseis anos de idade.
  • O certificado estará expedido por un centro docente autorizado ou pola autoridade pesqueira, que acredite superar satisfactoriamente o curso de mariñeiro pescador ou unha proba de aptitude sobre os coñecementos teórico práctico

Máis información

Formar parte da garda da cámara de máquinas nos buques pesqueiros segundo a súa limitación de potencia

Requisitos titulación

  • CM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións
  • CS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

Máis información

Persoa que exerce o mando e a dirección do buque, dispón do título correspondente e ostenta a representación do armador, así como as demais funcións públicas e privadas que lle atribúa a normativa vixente

Requisitos

  • Patrón de litoral: Técnico en Navegación e Pesca de Litoral
  • Patrón Costeiro Polivalente ou Patrón Local de pesca

Máis información

FINANCIAN

ORGANIZA

CORDINA

ACCIÓN ENMARCADA NO PPeC 2021 DE ACERGA, COA FINANCIACIÓN DO FEMP E A XUNTA DE GALICIA