O cerco é un oficio tradicional que permite o contacto directo coa natureza.

A pesca de cerco é unha actividade sostible e respectuosa co medio ambiente,
que proporciona á sociedade alimentos cun alto valor nutricional.

O cerco é un oficio tradicional que permite o contacto directo coa natureza.

A pesca de cerco é unha actividade sostible e respectuosa co medio ambiente,
que proporciona á sociedade alimentos cun alto valor nutricional.

Rede para promoción do emprego no sector do cerco
Rede para promoción do emprego no sector do cerco

A Asociación de Armadores de Cerco de Galicia – ACERGA – promociona o emprego na flota das súas empresas asociadas, a través desta rede de alto nivel para a creación dun ecosistema de emprego marítimo-pesqueiro, dando resposta á falta de relevo xeracional.

Así, estableceuse contacto e colaboración coas entidades que figuran a continuación co obxecto de definir un Plan de Traballo a longo prazo que permita poñer en valor o oficio no sector do cerco entre a poboación.

Entidades

Entidades

Estas entidades forman parte da rede de alto nivel creada dende ACERGA, como parte do seu Plan de Produción e Comercialización 2021, cofinanciado polo FEMP e pola Xunta de Galicia.

Escola oficial Naútico-Pesqueira de Bueu

Escola oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira

O cerco, un xeito de vida
O cerco, un xeito de vida

Os barcos de ACERGA faenan no litoral Cantábrico e costa atlántica de Galicia e norte de Portugal.

Capturan principalmente sardiña, xurel, cabala e bocarte, descargando en porto preto da zona onde realizan a actividade.

As mareas duran arredor de 12 horas comezando pola tarde e rematando ó amencer, de luns a venres.

Cada barco ten aproximadamente 10 tripulantes que traballan na ponte (patrón/a), en cuberta (mariñeiro/a) e na sala de máquinas (mecánico/a).

ACERGA busca tripulantes para os seus barcos, por esa razón crea esta REDE DE EMPREGO.

ORGANIZA

CORDINA

FINANCIAN

ACCIÓN ENMARCADA NO PPeC 2021 DE ACERGA, COA FINANCIACIÓN DO FEMP E A XUNTA DE GALICIA