II Xornadas sobre a Pesca do Cerco

(12.03.2018) II Xornadas sobre a Pesca do Cerco. Inspección, Control e Rexime Sancionador na pesca do cerco.

 

Segunda parte das xornadas.

Valoración das xornadas do cerco por Juan José Blanco Agraso, Presidente de ACERGA